Ügyvédi Irodánk immáron több mint 25 éve nyújt kiemelkedő minőségű komplex jogi szolgáltatást  ügyfelei részére a polgári jog területén.

BEMUTATKOZÁS

Ügyvédi Irodánk immáron több mint 25 éve nyújt kiemelkedő minőségű komplex jogi szolgáltatást az irodánkat választó ügyfelek részére a polgári jog területén. Jelentős tapasztalattal rendelkezünk az ingatlanjog, a hazai és Európai Uniós gazdasági jog, a társasági jog, a munkajog, valamint az agrárjog, illetve a követelések érvényesítése területén.
Az ügyvédi irodánk működéséhez tartozik mindezen túlmenően a vitarendezési eljárásokban, ideértve a bírósági peres és a választottbírósági eljárásokban való jogi képviselet is. Szolgáltatásinkat magyar és angol nyelven nyújtjuk, mind magyar, mind külföldi ügyfeleink számára, akik között egyaránt megtalálhatóak magánszemélyek, kis- és középvállalkozások, valamint multinacionális nagyvállalatok, és kórházak is.

SZAKTERÜLETEK

INGATLANJOG

Irodánk magas szakmai színvonalon áll az ügyfelei rendelkezésére az ingatlanforgalommal, ingatlanfejlesztéssel, társasházak alapításával, kisajátítással, ipari-kereskedelmi jellegű ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek kapcsán. Képviseletünk magában foglalja a jogügyletekhez tartozó szerződések pl.adásvételi szerződések, bérleti szerződések teljeskörű lebonyolítását is, akár nem magyar ügyfelek számára is. Kiemelkedő gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk a termőföldforgalmat érintő jogügyletek és a termőföldek hasznosítása területén.

CÉGJOG | KOMPLEX JOGI TANÁCSADÁS CÉGEK RÉSZÉRE

Ügyvédi irodánk a cégalapítástól kezdve biztosít magas színvonalú jogi képviseletet induló (startup), vagy már működő cégek (betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, zártkörűen működő részvénytársaságok, továbbá szövetkezetek) részére.

A képviselet magában foglalja: a jogi tanácsadást, a cégeljárásban való képviseletet, belső működési rend kialakítását, szabályzatok megalkotását, munkajogi tanácsadást, szerződések megszerkesztését vagy véleményezését, követelések érvényesítését, bírósági és közigazgatási eljárásokban való képviseletet. Irodánk ezen a téren is magyar és angol nyelvű ügyintézést-képviseletet biztosít.

MUNKAJOG

Irodánk mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részére vállal magas szakmai színvonalú munkajogi tanácsadást akár magyar, akár angol nyelven (ideértve többek között a munkaszerződések, munkaügyi jellegű szabályzatok és egyéb munkajogi dokumentumok elkészítését és felülvizsgálatát, a mindennapi működés során felmerülő munkaügyi problémák megoldását stb.). Munkánk természetesen kiterjed a munkaügyi jogvitákban való jogi képviseletre is.  Ezen szolgáltatásainkat nem csak a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszonyok, hanem a közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyok vonatkozásában is nyújtjuk.

AGRÁRJOG

Irodánk kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik a termőföldeket érintő jogi kérdésekben. Magas szakmai színvonalon nyújtunk jogi szolgáltatást a termőföldek értékesítéséhez, vásárlásához, hasznosításához, vagy akár a befektetésekhez kapcsolódó kisajátításhoz-művelésből való kivonásához kapcsolódó ügyletekben, eljárásokban.

KÁRTÉRÍTÉSI JOG

Jelentős tapasztalattal rendelkezünk mind a szerződésszegéssel mind a szerződésen kívüli károkozáshoz kapcsolódó igények érvényesítése tekintetében. Jogi képviseletet vállalunk többek között mind az orvosi műhibákkal kapcsolatos, mind a baleseti személyi sérüléses kártérítési ügyekben.

EGYÉB

Ügyfeleink számíthatnak ránk zöld- vagy barnamezős beruházások megvalósításával kapcsolatos ügyekben, vállalatfelvásárlások és egyesülések során, közbeszerzési eljárások lebonyolításában, továbbá szellemi alkotások jogával kapcsolatos ügyekben és adatvédelmi kérdésekben is. Állandó partneri kapcsolatban állunk könyvvizsgáló-és adótanácsadó, felelős közbeszerzési szaktanácsadó, illetőleg szabadalmi ügyvivő cégekkel.

MUNKATÁRSAK

Dr. Pajtók Gábor

DR. PAJTÓK GÁBOR

ÜGYVÉD

1985-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán, jogász szakon. Az egyetem elvégzését követően jogtanácsosként dolgozott Heves-megye több nagy termelőszövetkezeténél, 1990-ben lett egyéni ügyvéd, majd alapította meg a Dr. Pajtók Ügyvédi Irodát.

Jogi lényeglátásának és precizitásának köszönhetően számos vállalkozás sikertörténetében játszott jelentős szerepet. 2014-2022-ig a Heves Vármegyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, majd 2022 óta Heves vármegye 1. sz. választókerületének országgyűlési képviselője ezért ügyvédi tevékenységét jelenleg szünetelteti.

Dr. Pajtók Gábor Keve

DR. PAJTÓK GÁBOR KEVE LL.M.

ÜGYVÉD

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán végzett jogász szakon. A diploma megszerzését követően szintén az ELTE-n, angol nyelvű Európai és Nemzetközi Üzleti Mesterjogász képzésen vett részt és szerzett LL.M. címet.

Gyakornokként, majd ügyvédjelöltként kiemelt nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező ügyvédi irodáknál dolgozott Budapesten, majd lett az ügyvédi iroda tagja. Felsőfokú angol és középfokú német nyelvtudással rendelkezik.

Dr. Fecz Evelin

DR. FECZ EVELIN

ÜGYVÉDJELÖLT

Evelin 2022-ben csatlakozott irodánkhoz ügyvédjelöltként, egyetemi tanulmányai alatt az adójog területén végzett jelentős kutatómunkát. Kiemelkedő sportsikerei mellett az ügyvédi szakmában is nagy elhivatottsággal látja el feladatait.

KAPCSOLAT

Számunkra már az első pillanattól fontos, hogy megoldást találjunk az Ön ügyére. Ha jogi problémája akadt, és ügyvédre van szüksége, írja meg röviden, miben kéri irodánk segítségét, és munkatársunk 24 órán belül visszahívja vagy válaszol a levelére.

BEJELENTKEZÉS KONZULTÁCIÓRA
+36 36 518 851

Ezt a honlapot a Heves Megyei Ügyvédi Kamaránál bejegyzett Dr. Pajtók Ügyvédi Iroda működteti az ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogszabályok és egyéb kamarai szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon érhetőek el.