Adatvédelmi tájékoztató

A pajtok.hu weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi nyilatkozatban foglalt feltételeket.

A honlap üzemeltetője a Heves Megyei Ügyvédi Kamaránál bejegyzett Dr. Pajtók Ügyvédi Iroda. A honlap megalkotása során figyelemmel voltunk az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szabályaira és a Magyar Ügyvédi Kamara ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatására.

Amennyiben a honlapon feltüntetett e-mail címet használva Ön személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám) ad meg, azokat a Dr. Pajtók Ügyvédi Iroda kezeli és archiválja. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz csak a Dr. Pajtók Ügyvédi Iroda tagjai és alkalmazottai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személynek nem adunk át. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérésére a Dr. Pajtók Ügyvédi Iroda tájékoztatást ad a kezelt adatokról. A tájékoztatás postai úton (3300 Eger, Telekessy u. 1.), és e-mail útján (keve.pajtok@pajtok.hu) kérhető. Személyes adatok helyesbítése vagy törlése szintén ezeken a címeken kérhető.

 Személyes adatok kezelése

Amennyiben Ön a honlapon található elérhetőségeink valamelyikén közvetlenül felveszi velünk a kapcsolatot, és ennek során Önre vonatkozó személyes adatokat ad meg, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az Ügyvédi Iroda az Ön által megadott személyes adatokat a mindenkor hatályos magyarországi adatvédelmi jogszabályok tiszteletben tartásával a honlap üzemeltetésével, illetve az Önnel való kapcsolattartással összefüggő célból adatbázisában tárolja, kezelje, illetve feldolgozza.

Az Iroda harmadik személyek részére személyes adatokat nem továbbít, illetőleg azokat nem teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé. Az Iroda gondoskodik az adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok az illetéktelen hozzáférésekkel szemben védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 Az adatkezelés időtartama

Az Iroda az Ön által megadott személyes adatokat azok kezeléséhez történő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását a keve.pajtok@pajtok.hu e-mail címre küldött e-mail útján bármikor visszavonhatja.

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A keve.pajtok@pajtok.hu címre küldött üzenet útján bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá a megadott elérhetőségeken kérheti a személyes adatainak helyesbítését, módosítását, illetve törlését, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Amennyiben az Iroda által a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, jogorvoslatért a hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

Az internet biztonsága

Az Ügyvédi Irodával elektronikus úton történő kapcsolattartás elsősorban információs célokat szolgál. Az interneten keresztül közvetített adatok biztonsága nem garantálható teljes mértékben, ezért nem lehet kizárni, hogy az így elküldött elektronikus üzenetek tartalmához illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, annak tartalmát ne módosítsák, illetve az üzenet ne vesszen el, mindezért az Ügyvédi Iroda nem tesz és nem fogad el hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján, hacsak erről előzetesen ellentétes tartalmú megállapodás nem született Ön és az Ügyvédi Iroda között.

Az Ügyvédi Iroda mindazonáltal minden ésszerű és elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ön által megadott adatok és az Önnel folytatott levelezés tartalmához illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

 Cookie-k, naplóadatok és egyéb automatikusan gyűjtött információk

A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket egy weboldal küld a számítógépének merevlemezére, és a felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Például a cookie-k használatával nem kell minden bejelentkezés alkalmával megadni a bejelentkezési adatait, hanem azokat az Ön által használt böngésző automatikusan beilleszti a megfelelő mezőbe.

Az Ön által használt internet-böngésző automatikusan továbbít bizonyos további adatokat is a honlap felé, mint például a számítógépének IP címe. A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok további azonosító adat megadása nélkül nem használhatóak fel azonosításra, és az Ügyvédi Iroda nem kapcsolja össze a további azonosító adatot az ilyen nyomkövető technológiák használatával gyűjtött adatokkal. Az így szerzett adatokat az Ügyvédi Iroda kizárólag a honlap szolgáltatásainak könnyebb igénybevételéhez, a honlap látogatottságának felméréséhez, valamint a honlapnak a felhasználók igényei szerinti alakításához használja.

Amennyiben az Ön által használt böngészőprogram lehetővé teszi, a böngésző beállításaiban bármikor letilthatja a cookie-k használatát, illetve a böngészőjében tárolt előzményadatokat bármikor törölheti, amely nem érinti a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez való jogát.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a honlap használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a honlap a jelen pontban meghatározottak szerint cookie-t helyezzen el az Ön számítógépén automatizált módon, és hogy ezeket szigorúan anonim módon a jelen pontban foglaltak szerint és célból felhasználjuk.